GOSOKAN


GOSOKAN
proses menggosok dan merekod corak daripadapermukaan yang berjalinan
proses penerokaan murid mula menggambarmelalui deria sentuh yang terdapat di sekelilingmereka.
cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkanberbagai jalinan pada sesuatu permukaan.
Definisi Gosokan               
Gosokan adalah satu proses pemindahan reka bentuk atau corakdari sesuatu permukaan ke permukaan yang laindengan caramenggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan.
Menurut Kamus Dewan, gosokkan bermaksud menggesel, di ataspermukaan, dengan menggunakan sesuatu untuk menggosok.
Suatu eksplorasi permukaan supaya dapat mengambangkankefahaman dalam penggunaan jalinan dan ton.
Aktiviti gosokan dapat memperkembangkan deria lihat terhadapalam sekitar, meluahkan berbagai perasaan danmenghasilkanberbagai jalinan.
Apabila salah satu atau kedua-dua objekdigerakkan di antara satu sama lain, makagosokan akan terhasil.
Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat,pensel, kapur ke atas sekeping kertas yangdiletakkan di atas suatu permukaan yangberjalinan.
Satu representasi yang mengandungi salinandibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atassesuatu permukaan denganmenggosokmenggunakan bahan tertentu.

Teknik gosokan
·         Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja
·         Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali
·         Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan
·         Gosokan secara pusingan
·         Gosokan menggunakan berbagaibagai warna
·         Gosokan monokrom - menggunakan warna putih dan hitamsahaja.
·         Gosokan potongan kertas


PENEROKAAN ALAT DAN BAHAN
·         Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikankesan jalinan yang halus.
·         Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama.
·         Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila diaplikasikan ke atas jalinan.
·         Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan menghasilkan jalinan yang mudah rosak.
·         Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke atas jalinan tersebut.

Contoh Karya Gosokkan


No comments:

Post a Comment