RESIS


Definisi Resis
Resis ialah satu aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin.
Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang terdapat pada permukaan kertas.
Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan di atas permukaan kertas
Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan menggunakan teknik tekanan garisan.
Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan lilin pada corak batik.
Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut.
Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut.

TEKNIK RESIS
Teknik resis adalah teknik yang menggunakanbahan yang tidak bercampur antara satu sama lain.Contohnya warna air dan lilin. Lilin digunakanseperti melukis atau memadam sesuatu untukmewujudkan imej atau jalinan apabila warna airdisapukan dia atasnya.-Sifat lilin yang menolak air tadi akan menghasilkandua kawasan iaitu kawasan yang menyerap air dankawasan berlilin yang tidak menyerap air.

Krayon resis dengan warna air
Krayon resis dengan warna poster
Krayon resis dengan warna tempera
Krayon resis dengan dakwat basah
Krayon resis
Kertas lilin resis
Resis dengan kain
Krayon resis batik
Resis dari warna air dan perekat getah(campuran )
Resis dari warna air dan lilin biasa
Resis dari kapur dan lilin(cara positif )
Resis dari kapur dan lilin(cara negatif )

Contoh Karya ResisNo comments:

Post a Comment